Strona główna » Witamy

"Dla każdej matki jej gąsiątko jest łabędziem"

(przysł.ang.)


Każde dziecko jest wyjątkowe i każde musi z tą wyjątkowością odnaleźć się na co dzień wśród rówieśników i wśród dorosłych. Od tego zależy akceptacja samego siebie. Każde radzi sobie na swój własny sposób, ale niektóre dzieci potrzebują nieco więcej czasu i pomocy nas dorosłych by zrozumieć siebie i odnaleźć się wśród innych.

KEJA-MED Gdyńska Psychiatria Dziecięca to zespół specjalistów: psychiatry dzieci i młodzieży, psychologów, psychoterapeutów oraz pedagoga-terapeuty osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu.
Naszym głównym celem jest wspieranie rodziców w wychowaniu rozumianym jako odkrywanie i rozwijanie mocnych stron i zasobów dziecka i jego opiekunów.

Początkiem tego procesu jest jednak wielozakresowa diagnoza medyczna, psychologiczna i pedagogiczna, która stanowi podstawę do budowania indywidualnego planu terapeutycznego dla dziecka i rodziny.

Oferta Gdyńskiej Psychiatrii Dziecięcej to pomoc dla dzieci i młodzieży w zakresie następujących zabutrzeń:

- ADHD,
- całościowe zaburzenia rozwojowe (autyzm,Zespół Aspergera),
- depresje,
- zaburzenia lękowe,
- bóle psychogenne,
- zaburzenia zachowania,
- zaburzenia odżywiania (anoreksja, bulimia).
- Płodowy Zespół Alkoholowy FAS

Służymy pomocą tym, którzy doświadczają trudności w kontaktach z rówieśnikami i osobami bliskimi, odmawiają realizowania obowiązku szkolnego, często czują się przygnębione, bez chęci do życia, łatwo się denerwują.

KEJA-MED zaprasza także rodziców, którzy niepokoją się stanem psychicznym oraz sposobem funkcjonowania w codziennym życiu swojego dziecka.

Proponujemy diagnozę specjalistyczną, psychoterapię indywidualną, terapię grupową dla dzieci i młodzieży oraz warsztaty psychoedukacyjne dla rodziców.

Działalność terapeutyczna psychoterapeutów Gdyńskiej Psychiatrii Dziecięcej jest superwizowana.

Copyright 2011 Keja-Med Wszystkie prawa zastrzeżone.