Cennik

KONSULTACJA LEKARSKA
(specjalista psychiatra dziecięcy)

porada diagnostyczna lekarska (90 minut)

250zł

porada terapeutyczno - kontrolna (45 - 60 minut)

140zł

konsultacja SKYPE lub TELEFONICZNA (60 minut)

140zł

wypisanie recepty w toku leczenia

30zł

KOMPLEKSOWE DIAGNOZY SPECJALISTYCZNE

spektrum autyzmu (psychiatra dziecięcy, psycholog)

800zł

FAS (lekarz - psychiatra dziecięcy , psycholog)

600zł

KONSULTACJA PSYCHIATRYCZNA PROBLEMU PODCZAS WIZYTY DOMOWEJ

wizyty domowe na terenie Gdyni

400zł

INDYWIDUALNA KONSULTACJA PSYCHOLOGICZNA

indywidualna konsultacja psychologiczna (do 90 minut)

120zł

NEUROLOGOPEDA

badanie logopedyczne

130zł

konsultacja logopedyczna (60 minut)

110zł

indywidualna sesja terapii logopedycznej (45 minut)

70zł

indywidualna sesja terapii logopedycznej (60 minut)

90zł

wystawienie opinii logopedycznej

60zł