Nasz zespół

dr n.med. Agata Cichoń-Chojnacka (wcześniej Lenart)

specjalista psychiatrii dzieci i młodzieży, terapeuta systemowy

Po ukończeniu studiów medycznych rozpoczęłam specjalizację z psychiatrii wieku rozwojowego. Następnie podjęłam studia z zakresu oddziaływań psychoterapeutycznych w wieku rozwojowym na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie oraz trzyletni kurs "Systemowe rozumienie rodziny" niezbędny w diagnostyce i dalszej terapii dzieci i ich rodzin. W "KEJA-MED" zajmuję się diagnozą i leczeniem zaburzeń psychicznych dzieci i młodzieży, kwalifikacją do dalszej terapii, prowadzę warsztaty psychoedukacyjne dla rad pedagogicznych, rodziców, psychologów i pedagogów szkolnych. Ponadto od 2016 roku pełnię funkcję kierownika Gdyńskiego Centrum Diagnozy i Terapii FASD.

mgr Patrycja Drywa

psycholog dziecięcy

Ukończyłam studia na Uniwersytecie Gdańskim, specjalizacja psychologia dzieci i młodzieży. Jestem specjalistą wczesnego wspomagania rozwoju dziecka i terapii dzieci ze spektrum autyzmu. Posiadam wieloletnie doświadczenie diagnostyczne i terapeutyczne jako pracownik Poradni Psychologiczno Pedagogicznej oraz psycholog szkolny. Aktywnie udoskonalam warsztat pracy uczestnicząc w licznych kursach i szkoleniach. Dla pacjentów „KEJA-MED” organizuję i współprowadzę grupy terapeutyczne oraz terapię indywidualną.
WWW: www.doprzodu.edu.pl

mgr Katarzyna Jaroszewska

psycholog dziecięcy

Ukończyłam studia z zakresu psychologii dzieci i młodzieży na Uniwersytecie Gdańskim. Posiadam doświadczenie w pracy z uczniami w wieku przedszkolnym oraz szkolnym, a także z dziećmi z zaburzeniami rozwoju. Pracuję jako terapeuta dzieci z zaburzeniami rozwojowymi (autyzm, Zespół Aspergera, zaburzenia zachowania, opóźnienie rozwoju mowy, Zespół Willimsa i inne). Posiadam I stopień szkolenia z zakresu Terapii Systemowej Rodzin, jestem współautorką projektu "Aktywny Nastolatek", realizowanego w Gdyni w 2010/2011 roku. Ukończyłam studia podyplomowe z zakresu wczesnego wspomaganie rozwoju i rewalidacji dzieci z autyzmem. Dla pacjentów „KEJA-MED” organizuję i współprowadzę grupy terapeutyczne oraz terapię indywidualną.
WWW: www.doprzodu.edu.pl

mgr Anna Piaskowska

psycholog

ukończyłam studia psychologiczne na Uniwersytecie M. Curie – Skłodowskiej w Lublinie, specjalność – psychologia kliniczna. Od kilkunastu lat specjalizuję się w zakresie pomocy psychologicznej (diagnoza, terapia, konsultacje) dla rodziców i dzieci. Głównym obszarem moich zainteresowań jest diagnoza trudności rozwojowych dzieci oraz wspieranie rodziców w wychowaniu oraz sytuacjach kryzysów rodzinnych. W Keja Med prowadzę diagnozę psychologiczną, w tym diagnozę dzieci w kierunku FASD.
Tel.: +48 508 573 052
WWW: piaskowskapsycholog.pl

mgr Adriana Marasz

neurologopeda, terapeuta jąkania i niepłynności mowy

W "KEJA-MED" zajmuję się diagnozą stopnia rozwoju języka oraz terapią mowy u dzieci. W zakres moich działań wchodzą: diagnoza kompetencji językowych, ich podwyższanie, wzbogacanie słownika semantycznego, terapia opóznionego rozwoju mowy i dyslalii, certyfikowana diagnoza i terapia jąkania oraz niepłynności mowy w formie indywidualnej i grupowej, terapia mowy osób z problemami komunikacyjnymi – logofobia, mutyzm selektywn, zaburzenia neurologiczne – afazja, alalia, dyzartrii, wczesna interwencja logopedyczna, terapia mowy dzieci z autyzmem oraz z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, diagnoza i terapia mowy u dzieci z rozszczepem warg i podniebienia.
Tel.: +48 664 977 218